PROPOZICE

Pořadatel

PRESTIGE mtb cycling team z.s.

Roman Vejda

Rybník 257

Česká Třebová 560 02

tel. 604 362665

mail: prestigeteam@centrum.cz

Prezentace, start a cíl

Sportovní areál Rybník

Trať a převýšení

délka trati 50 km, převýšení 1260m

délka trati 30 km, převýšení 720m - hodnocení pohár ČMV pouze junioři a ženy

Kategorie - Pohár ČMV

ŽJ (juniorky) ročníky 2000 - 1997

Ž18-39  ročníky 1997 - 1976

Ž40+ ročníky 1975 a starší

MJ (junioři) ročníky 2000 - 1997

M¨18-29 ročníky 1998 - 1986

M30-39 ročníky 1985 - 1976

M40-49 ročníky 1975 - 1966

M50+ ročníky 1965 a starší

Startovné

200,- kč pro předem přihlášené a zaplacené do 9.8.2017 včetně

250,- kč placené v hotovosti při prezentaci v den závodu

150,- kč - pro závod 30 km - přihlášené a zaplacené do 9.8.2017 včetně

200,- kč - pro závod 300km - placené na místě v hotovosti

STARTOVNÉ PŘEDEM obsahuje startovní číslo, poředatelskou službu, občerstvení na trati, jídlo a pití v cíli

STARTOVNÉ NA MÍSTĚ obsahuje starovní číslo, poředatelskou službu, občerstvení na trati, pití v cíli

Při platbě předem poukažte startovní na účet č. 2000567188/ 2010 vedený u Fio Banka.  Jako VS použijte pořadové číslo uvedené na startovní listině. Děkujime.

Přihlášky

jednotný přihlašovací systém zde

Časomíra

plně automatická - nevratný čip na startovním čísle SPORTCHALLENGE

Program

PREZENTACE        900 - 1030 hod

START  hl.závod           1100 hod

START 30km                 11,10 hod

VYHLÁŠENÍ        cca od 1430 hod

Vyhlášeni a oceněni budou první tři závodníci v každé kategorii a první tři Rybničáci dle umístění v absolutním pořadí. Nově při projektu "Hledáme naděje" tři nejúspěšnější junioři(žáci) bez klubové příslušnosti

Parkovaní

Na  přilehlé louce za zadní brankou fotbalového hřiště

Sprchy a mytí kol

ve sportovním areálu Rybník

UPOZORNĚNÍ

Závodníci a jejich doprovody se účastní na vlastní nebezpečí. Ochranná přilba je povinná, jede se za každého počasí a plného silničního a lesního provozu.Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.

Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, neodhazovat odpadky mimo vyznačený prostor občerstvovací stanice a jinak neničit a neznečišťovat lesní porosty. Závod vede i po území přírodní rezervace Třebovské stěny.

Závodník, který nedokončí závod je povinen toto oznámit nejbližšímu pořadateli a v cíli rozhodčímu závodu.